جناب سعید سعیدی دانشجو مرکز آموزش علمی کاربردی زر استان البرز با حضور در مسابقات شنای قهرمانی آبهای آزاد (جام خلیج فارس که در استان بوشهر برگزار گردید) توانست برای دوازدهمین سال متوالی عنوان قهرمانی این مسابقات را به خود اختصاص داده و جزء نفرات برتر به اردوی تیم ملی شنا جمهوری اسلامی ایران دعوت شوند .