جابه جایی مرکز

قابل توجه دانشجویان محترم : با توجه به سیاستهای کلان دانشگاه جامع علمی کاربردی و همچنین لزوم همجواری مرکز زر با کارخانه و سایت تولید ، لذا در جهت تحقق این موضوع و همچنین تسهیل امور دانشجویان، مقرر گردید نسبت به هماهنگی با مراکز ذیصلاح واقع در شهر کرج جهت …

اطلاعیه امتحانات

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم دانشجویانی که امتحان هماهنگ دارند 1-باخود خودکار و مداد به همراه داشته باشید .2-امتحان راس ساعت شروع می شود پس نیم ساعت زودتر در سالن امتحان حضور داشته باشید .3-کارت دانشجویی ویا ملی به همراه داشته باشید.4-به همراه داشتن هرگونه لوازم اضافی (کیف و …)ممنوع …

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

دانشجویان اگر مجاز به ادامه تحصیل میباشند لطفا تا قبل از اتمام شهریور برای دریافت معرفی نامه معافیت به واحد بایگانی مراجعه نمایند. در صورتی که دانشجویی مجاز به ادامه تحصیل نمی باشد و باید از سنوات ارفاقی استفاده نماید لطفا تا پایان ۷ شهریور ماه برای دریافت سنوات به …

قابل توجه دانشجویان محترم

پس از گذراندن کلیه واحدهای تحصیلی جهت انجام امور اداری مربو ط به دریافت مدرک فارغ التحصیلی، تکمیل کاربرگ های شماره 224، 225 و 226 ضروری است و تا زمانی که فرم های مذکور تحویل واحد فارغ التحصیلان نگردد امور مربوط به فارغ التحصیلی انجام نمی شود. فرم های مربوطه …

کلاس‌های تربیت بدنی

ساعات و گروه بندی دانشجویان جهت شرکت در کلاسهای تربیت بدنی مجدداً به شرح جداول ذیل اعلام میگردد. نام درس گروه روز ساعت استاد تربیت بدنی خواهران شنبه 9 الی 10.30 خانم حسینی نژاد ورزش خواهران شنبه 10.30الی 12 خانم حسینی نژاد تربیت بدنی برادران شنبه 12 الی 13.30 آقای …