هم اندیشی کارگروه تربیت بدنی مرکز زر

بنام خدا

جلسه روز دوشنبه کارگروه تربیت بدنی دانشکده زر مورخ 12 بهمن 94.

حاضرین: سرکار خانم گلبارانی، آقای قلخانی و شعاعی.

جلسه ساعت 14 پس از معارفه آغاز گردید.

پس از توضیحات لازم در خصوص ضرورت فعالیت در حوزه تربیت بدنی در بین دانشجویان، اهم مطالب مطرح شده به قرار زیر می باشد:

* پیشنهاد شد موضوع تخفیف شهریه برای آن دسته از دانشجویان که دارای مدارک قهرمانی در رشته های ورزشی اند در سایت دانشکده اطلاع رسانی گردد.

*از آنجایی که آقای قلخانی در رشته دفاع شخصی سالها تبحر داشته و آمادگی آموزش دانشجویان را دارند تخفیف ویژه جهت علاقمندان شرکت در دوره های آموزشی در نظر گرفته خواهد شد.لذا داوطلبان می توانند از طریق تربیت بدنی اقدام نمایند.

* اطلاع رسانی وجود تربیت بدنی و حوزه فعالیتهایش توسط اعضا کارگروه با هماهنگی قبلی با آموزش و واحد فرهنگی دانشکده و استاد مربوطه در ابتدای کلاسها در مدت دو سه دقیقه تشریح گردد.

* پیشنهاد شد به جهت در دست بودن شماره تلفن دانشجویان در واحد فرهنگی، با هماهنگی جناب دهقان اعضا کارگروه با تشکیل گروه در فضای مجازی برنامه های ورزشی را به اطلاع دانشجویان رسانده و نقطه نظرات آنان را دریافت نمایند.

* در خاتمه اعضا کارگروه تربیت بدنی آمادگی خود را جهت هر گونه مشاوره به دانشجویان و همکاری در امور تربیت بدنی اعلام داشتند.

* مقرر گردید جلسات کارگروه به صورت ماهیانه تشکیل گردد.

ساعت 15 جلسه خاتمه یافت.

کارگروه تربیت بدنی.

آخرین خبرها

آرشیو