وضعیت دانشجویان لیست ذیل به دلیل نقص پرونده آموزشی در سامانه هم آوا غیرفعال گردیده است لذا دانشجویان مذکور به هیچ یک از اطلاعات خویش دسترسی ندارند. این دانشجویان موظفند هر چه سریعتر جهت رفع مشکل به واحد بایگانی مراجعه نمایند بدیهی است مسئولیت عواقب بی توجهی به این مورد خصوصا عدم امکان صدور کارت ورود به جلسه امتحان بر عهده دانشجو می باشد.

لینک خبر در پیام رسان گپ :

https://web.gap.im/#/[email protected]

 

 

 
لیست دانشجویان دارای نقص پرونده - عدم مراجعه به واحد بایگانی
ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی
1 ناصر حیدری روحی 80 لیلا تاران
2 مصطفی حسینی 81 لیلا صفایی
3 عباس امیدی 82 محمدعلی آقایی
4 زهرا سیمیاری 83 لیلا رجبی
5 فرانک یوسف پورسیفی 84 مهشاد مهدوی
6 محمود رمضانی 85 سونا سادات کیازاده
7 سهیل طاهری 86 سجاد خردمند
8 نیلوفر مرادی نیا 87 سحر رضائی
9 مرضیه جمشیدی 88 مریم کمالی دهقان
10 میلاد رمضانی لشکامی 89 کاویان واقفی
11 محسن قشلاقی 90 هما سلطانی
12 محمدرضا محمودی کهن 91 علیرضا عسگری
13 مهدی کردعلیوند 92 مهسا پرویزی
14 نسترن خادمی 93 افشین محمدی
15 امیر تقی پور سوینی 94 حسین نوری فرد
16 بهلول بیرامی 95 مهدی شوندی
17 علیرضا خسروی کامران 96 سعید فلاحتداری
18 علی اصغر ماهونکی 97 امیرحسین افشاری
19 نازنین نظری دهنوی 98 کاظم نورالهی
20 سپیده سفیدگری 99 امیرحسین جبارزاده
21 محمدرضا شهیری 100 پریسا شجاع
22 ندا تاجری ماجلان 101 ویدا امامقلی وند
23 مصطفی آقامحمدی 102 علیرضا چراغی 
24 رقیه منصوری القناب 103 محمدرضا امامی
25 مریم نصرالهی 104 پردیس جووند
26 مهشید امامی قمصری 105 افسانه محمدی
27 محمدرضا میردار شاه حسینی 106 حسین رضالو
28 همتا تابان 107 جمشید اسماعیل زاده
29 فرزانه سعیدی فر 108 سید فرید شاهی
30 شهرزاد شیرازیان 109 محمد هادی خوشدلی
31 محمد جواد محمدمیرزایی 110 سمیه حسینی زاده خبازی
32 محمود رحیم حسینی 111 مهدی نجفی
33 نیلوفر باقریان 112 فرزین قیاسی
34 علیرضا وهاب 113 بهروز توکلی
35 مرتضی نیرآبادی 114 وحید بختیاری
36 ندا ملاصالحی 115 مهدی نعمتی
37 حمیدرضا بلوکی 116 اعظم مفتاحی
38 مرجان اسکندری 117 علی علی خانی
39 فریده فتحی نژاد 118 مهسا کشاورزی
40 سمیرا سعادتی 119 راضیه دولتخواه
41 لیلا صادقی 120 اشرف حنیفه
42 جعفر باقری 121 میلاد مختارزاده
43 حمید پیروزفام 122 سمیرا باقری
44 مجتبی مدیرفلاح 123 محمود نیتی فرد
45 مهدی یوسفیان 124 ثریا قراگوزلو
46 کاظم شهبازی 125 علی حبیبیان
47 مرضیه احمدی ولی آبادی 126 پری نوروززاد
48 محمد رضایی 127 رویا احدی
49 فاطمه محبی 128 مهسا امامقلی وند
50 شهرام رجب خواه 129 سولماز آزادثمری
51 خدیجه صادقجه 130 بهروز بشیری
52 حبیب خلیلی 131 علی اکبر اکبرپور
53 جواد عباسی 132 ندا صحرایی
54 معصومه مفاخری 133 حمیدرضا ناصرخاکی
55 وحید راوند 134 حمید پورهاشم آسیابری
56 شیرین قانع 135 سمانه صدیق زاده
57 سید سجاد ابتهاج 136 عباس طالبی
58 نرگس افضلی 137 علیرضا جعفری
59 بهروز موسیوند 138 الهه رحیمی
60 حمیدرضا هوشنگیان طهرانی 139 وحید کوهستان اسکندری
61 داود حسینی 140 امیرحسین حدادی
62 مهدی نوروزی 141 فریبا احمدی
63 ستاره حسینی 142 مجید سرپوشی
64 محمد محمودی 143 رضا تنجیده
65 طیبه مهدوی پور 144 مسعود سرسنگ
66 آرمیتا عظیمی فر 145 مجید ملکی
67 علیرضا رشیدی 146 مرضیه چرخی
68 محمد طغیانی 147 زهرا ایمانی پارسا
69 سپیده نیک فلاح 148 امین قاسمیان
70 نسرین نعمتی 149 سمیه سعیدی
71 مهناز پیرعلی 150 جواد سلیمی
72 کامران کاظم آبادی 151 زهره میرزایی
73 ندا صحرایی 152 حمیده میرزایی
74 مبین کمال دهقانی 153 یاسمن قراخانلو
75 محبوبه حمزه لوی 154 جواد فریدونی
76 سارا مهرگان فر 155 امیر قادری مقدم
77 سلاله امین 156 زهرا عبیدی نژاد
78 مهشید مشرفی 157 احسان جمشیدی
79 محمد مهدی خوش آمد    

 

 


 

-- جدیدترین قوانین مرکز(مشاهده)


 مجموعه قوانین و مقررات آموزشی.

مقررات جلسات امتحانی .


 

--(آموزش ثبت نام باسامانه،کلیک نمایید)

--قبل از ثبت نام کلیه اطلاعیه ها اعم از آموزشی و مالی و برنامه های کلاسی  و چارت های درسی  را به دقت مطالعه فرمایید بدیهی  است مسئولیت هرگونه اشتباه در ثبت انتخاب واحد بر عهده دانشجو می باشد.

 


 
لیست دانشجویان دارای نقص پرونده - عدم مراجعه به واحد بایگانی
ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی
1 ناصر حیدری روحی 80 لیلا تاران
2 مصطفی حسینی 81 لیلا صفایی
3 عباس امیدی 82 محمدعلی آقایی
4 زهرا سیمیاری 83 لیلا رجبی
5 فرانک یوسف پورسیفی 84 مهشاد مهدوی
6 محمود رمضانی 85 سونا سادات کیازاده
7 سهیل طاهری 86 سجاد خردمند
8 نیلوفر مرادی نیا 87 سحر رضائی
9 مرضیه جمشیدی 88 مریم کمالی دهقان
10 میلاد رمضانی لشکامی 89 کاویان واقفی
11 محسن قشلاقی 90 هما سلطانی
12 محمدرضا محمودی کهن 91 علیرضا عسگری
13 مهدی کردعلیوند 92 مهسا پرویزی
14 نسترن خادمی 93 افشین محمدی
15 امیر تقی پور سوینی 94 حسین نوری فرد
16 بهلول بیرامی 95 مهدی شوندی
17 علیرضا خسروی کامران 96 سعید فلاحتداری
18 علی اصغر ماهونکی 97 امیرحسین افشاری
19 نازنین نظری دهنوی 98 کاظم نورالهی
20 سپیده سفیدگری 99 امیرحسین جبارزاده
21 محمدرضا شهیری 100 پریسا شجاع
22 ندا تاجری ماجلان 101 ویدا امامقلی وند
23 مصطفی آقامحمدی 102 علیرضا چراغی 
24 رقیه منصوری القناب 103 محمدرضا امامی
25 مریم نصرالهی 104 پردیس جووند
26 مهشید امامی قمصری 105 افسانه محمدی
27 محمدرضا میردار شاه حسینی 106 حسین رضالو
28 همتا تابان 107 جمشید اسماعیل زاده
29 فرزانه سعیدی فر 108 سید فرید شاهی
30 شهرزاد شیرازیان 109 محمد هادی خوشدلی
31 محمد جواد محمدمیرزایی 110 سمیه حسینی زاده خبازی
32 محمود رحیم حسینی 111 مهدی نجفی
33 نیلوفر باقریان 112 فرزین قیاسی
34 علیرضا وهاب 113 بهروز توکلی
35 مرتضی نیرآبادی 114 وحید بختیاری
36 ندا ملاصالحی 115 مهدی نعمتی
37 حمیدرضا بلوکی 116 اعظم مفتاحی
38 مرجان اسکندری 117 علی علی خانی
39 فریده فتحی نژاد 118 مهسا کشاورزی
40 سمیرا سعادتی 119 راضیه دولتخواه
41 لیلا صادقی 120 اشرف حنیفه
42 جعفر باقری 121 میلاد مختارزاده
43 حمید پیروزفام 122 سمیرا باقری
44 مجتبی مدیرفلاح 123 محمود نیتی فرد
45 مهدی یوسفیان 124 ثریا قراگوزلو
46 کاظم شهبازی 125 علی حبیبیان
47 مرضیه احمدی ولی آبادی 126 پری نوروززاد
48 محمد رضایی 127 رویا احدی
49 فاطمه محبی 128 مهسا امامقلی وند
50 شهرام رجب خواه 129 سولماز آزادثمری
51 خدیجه صادقجه 130 بهروز بشیری
52 حبیب خلیلی 131 علی اکبر اکبرپور
53 جواد عباسی 132 ندا صحرایی
54 معصومه مفاخری 133 حمیدرضا ناصرخاکی
55 وحید راوند 134 حمید پورهاشم آسیابری
56 شیرین قانع 135 سمانه صدیق زاده
57 سید سجاد ابتهاج 136 عباس طالبی
58 نرگس افضلی 137 علیرضا جعفری
59 بهروز موسیوند 138 الهه رحیمی
60 حمیدرضا هوشنگیان طهرانی 139 وحید کوهستان اسکندری
61 داود حسینی 140 امیرحسین حدادی
62 مهدی نوروزی 141 فریبا احمدی
63 ستاره حسینی 142 مجید سرپوشی
64 محمد محمودی 143 رضا تنجیده
65 طیبه مهدوی پور 144 مسعود سرسنگ
66 آرمیتا عظیمی فر 145 مجید ملکی
67 علیرضا رشیدی 146 مرضیه چرخی
68 محمد طغیانی 147 زهرا ایمانی پارسا
69 سپیده نیک فلاح 148 امین قاسمیان
70 نسرین نعمتی 149 سمیه سعیدی
71 مهناز پیرعلی 150 جواد سلیمی
72 کامران کاظم آبادی 151 زهره میرزایی
73 ندا صحرایی 152 حمیده میرزایی
74 مبین کمال دهقانی 153 یاسمن قراخانلو
75 محبوبه حمزه لوی 154 جواد فریدونی
76 سارا مهرگان فر 155 امیر قادری مقدم
77 سلاله امین 156 زهرا عبیدی نژاد
78 مهشید مشرفی 157 احسان جمشیدی
79 محمد مهدی خوش آمد    
تهیه کننده:       مهدی ممیزی